YellowCode.Books

Java Bài 27: Phương Thức Getter Và Setter

Bài học hôm nay chúng ta cùng xem qua cách tổ chức các phương thức getter và setter trong Java. Hai phương thức này là gì và chúng có ý nghĩa như thế nào trong việc tổ chức các mối quan hệ giữa các đối tượng trong OOP? Mời các bạn cùng đọc tiếp nhé.

Java Bài 24: Lớp Object

Bài hôm nay chúng ta tiếp tục nói sâu hơn về OOP, đặc biệt vẫn là xoay quanh về tính Kế thừa. Ôn lại một chút rằng, nếu như ở ngày nào đấy bạn vừa mới tiếp cận vào kế thừa, rồi bạn làm quen tiếp đến sự phủ quyết, hay ghi đè trong kế thừa, thì đến bài hôm nay, bạn sẽ được làm quen với một lớp, có tên gọi là lớp Object, để xem lớp này ảnh hưởng như thế nào đến việc sử dụng các lớp hay các đối tượng mà bạn đã từng làm quen nhé.

Java Bài 23: Tính Phủ Quyết (Overriding) Trong Kế Thừa

Với bài học hôm nay, mình sẽ bổ sung kiến thức tiếp theo trong phần kiến thức về Kế thừa. Nếu như ở bài 21, các bạn đã biết cách thức sử dụng từ khóa extends để thể hiện sự Kế thừa từ một lớp tới một lớp khác. Và khi đó, bạn cũng làm quen được việc tận dụng lại tất cả các giá trị từ một lớp Cha (hay lớp Cơ sở) để lại cho lớp Con (hay lớp Dẫn xuất), lúc đó mình gọi đây là sự Dùng lại trong Kế thừa. Hôm nay chúng ta sẽ xem đến một khía cạnh tiếp theo trong kế thừa, nó không còn ý nghĩa Dùng lại nữa, nó là sự Phủ quyết (Overriding).

Java Bài 22: Từ Khóa this & Từ Khóa super

Vậy là bạn đã vừa mới làm quen với kế thừa trong Java từ bài học hôm trước, qua đó bạn đã biết làm thế nào để khai báo một mối quan hệ kế thừa, khi nào nên kế thừa, và đặc tính thừa kế lại các giá trị từ lớp cha cho lớp con là như thế nào. Sang đến bài học hôm nay, chúng ta đành tạm khoan hãy nói về tính phủ quyết trong kế thừa, mà hãy xem định nghĩa và cách sử dụng của hai loại từ khóa this và super. Chúng khá quan trọng, nhưng nếu nói sớm quá thì không được, vì chúng có liên quan đến tính kế thừa, mà nói trễ quá thì các bạn sẽ không thể hiểu được một số chỗ cần sử dụng chúng.

Java Bài 21: Làm Quen Với Kế Thừa

Vậy là chúng ta đã bước qua lần lượt nhiều kiến thức quan trọng trong lập trình hướng đối tượng. Nhưng có một loại kiến thức có thể nói là tinh hoa của hướng đối tượng, mà chúng ta sẽ tiếp cận bắt đầu từ bài học hôm nay, sẽ làm bạn có một cách sử dụng và tổ chức các lớp trong ứng dụng theo một cách thức hoàn toàn nâng cao và hiệu quả hơn so với các cách mà bạn đã làm quen từ các bài học trước, đó là kiến thức về Kế thừa.

Java Bài 20: Phương Thức Khởi Tạo – Constructor

Hôm nay thật là một ngày đẹp trời để cùng nhau xem qua khái niệm và cách sử dụng về Phương thức khởi tạo trong Java. Tất nhiên bạn sẽ phát hiện ra rằng bài học này đang nói về một loại phương thức, vậy thì tại sao mình không kết hợp vào bài học về phương thức luôn cho rồi. Vâng, không riêng gì bạn đâu, có rất nhiều bạn đã thắc mắc với mình như vậy. Nhưng bạn biết không, phương thức mà bạn làm quen hôm nay sẽ hơi đặc biệt hơn một chút so với các phương thức mà chúng ta đã nói qua, đặc biệt như thế nào thì bạn hãy xem nội dung bên dưới nhé. Và vì nó đặc biệt, nó hơi khác, nó lại quan trọng nữa, nên mình tách loại phương thức này ra một bài học riêng, để các bạn có một sự tiếp cận thoải mái hơn, độc lập hơn, không bị nhập nhằng giữa phương thức bình thường và phương thức khởi tạo này.

Java Bài 19: Package

Với hai bài học về Thuộc tính và Phương thức mà các bạn đã làm quen, mình đều có để ra đó và không nói gì cả kiến thức về khả_năng_truy_cập. Cái khả năng truy cập này lại rất phụ thuộc vào việc tổ chức cấu trúc project theo package. Vậy thì package là gì và nó giúp ích được gì cho project của bạn? Hôm nay mình sẽ nói rõ về package trước. Và rồi đến bài học sau các bạn sẽ thấy chúng liên quan mật thiết đến các khả_năng_truy_cập của các lớp như thế nào nhé.

Java Bài 18: Phương Thức Của Lớp

Chào mừng các bạn đến với bài học thứ 18 trong chương trình học Java của Yellow Code Books. Như đã hứa, hôm nay mình sẽ nói tất cả các kiến thức liên quan đến Phương thức trong một lớp. Phương thức, hay còn gọi là Method. Một số ngôn ngữ lập trình khác gọi là Hàm, nhưng trong bài học Java này mình sẽ dùng từ Phương thức nhiều hơn. Các phương thức này là các hành động của một lớp. Sau này khi các đối tượng được tạo ra từ lớp, thì các hành động này cũng chính là các hành động hay các hành vi của đối tượng đó.