YellowCode.Books

Android Bài 10: Đi Sâu Vào Layout

Nói Đến Layout Phải Nói Đến RTL Hay LTR. Bạn biết không, hầu hết các ngôn ngữ trên trái đất này đều có cách viết từ trái sang phải, bạn và tôi cũng vậy vì tiếng Việt cũng như nhiều ngôn ngữ khác theo cách viết này. Cách viết từ trái sang phải như vậy được gọi là LTR (left-to-right).

Tìm Hiểu Các Widget Cơ Bản

Chắc các bạn đã đọc qua các bài học số 7 và số 9 rồi, đây là các bài viết giúp chúng ta bước đầu làm quen với khái niệm widget, và cũng đã tiếp cận với một vài widget cơ bản nhất. Bài viết bổ sung hôm nay sẽ liệt kê các widget cơ bản còn lại mà hai bài học trên chưa có dịp nhắc đến. Các bạn cùng xem qua nào.

Cách Xây Dựng Một ListView Có Thể Expand/Collapse Trong Android

Có nhiều bạn đã gởi mail hỏi làm cách nào xây dựng một Expand/Collapse ListView trong Android, đó là một ListView mà user có thể touch vào một item list để xổ ra các thành phần con của nó, và khi touch lại item list đó lần nữa sẽ thu các thành phần con của nó vào lại. Như ví dụ mà các bạn đưa ra mong muốn xây dựng theo hình sau.

Java Bài 7: Nhập/Xuất Trên Console

Thực ra bài hôm nay sẽ nói hơi xa hơn kiến thức của các bạn đã làm quen từ các bài học trước, kiến thức hôm nay có liên quan nhiều đến OOP (hướng đối tượng) mà bạn sẽ học ở các bài sau.

Java Bài 6: Ép Kiểu & Comment Source Code

Chào các bạn, bài học Java hôm nay chúng ta nói về 2 vấn đề nhỏ, đó là ép kiểu và comment source code, nhỏ ở đây là nhỏ về tổng số chữ viết, chứ thực ra 2 vấn đề hôm nay đều rất quan trọng cho các bài học kế tiếp.

Android: Tất Tần Tật Về Alternative Resource

Qua bài học Android số 8 thì bạn cũng biết rằng resource đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển một ứng dụng. Trong đó nếu bạn biết rõ và sử dụng tốt một dạng nâng cấp của resource (hay còn gọi là default resource), đó chính là alternative resource, thì còn có thể giúp cho ứng dụng trở nên thông minh hơn mà không tốn bất kỳ dòng code Java nào. Chẳng hạn như ở bài thực hành của bài học số 8, khi đó bạn đã làm cho ứng dụng TourNote có thể biết khi nào nên hiển thị ngôn ngữ trong app là tiếng Anh, khi nào là tiếng Việt.

Android Bài 9: Đi Sâu Vào Widget

Ở bài 7, bạn đã làm quen với khái niệm Widget, bạn cũng đã biết Widget là các thể hiện cụ thể từ một View gốc. Ở các mục dưới đây bạn nên biết khi nói đến View cũng gần như là nói đến các Widget cụ thể. Về mặt thiết kế ứng dụng, các bạn sẽ gọi chung là View hay Widget, nhưng khi các Widget đó xuất hiện dưới dạng UI cho người dùng tương tác, thì chúng là các Button, TextView, EditText,… mà chúng ta sẽ làm quen bắt đầu từ bài hôm nay.

Java Bài 5: Toán Tử (Operator)

Chào tất cả các bạn, bài trước chúng ta đã làm quen với việc khai báo biến và hằng trong Java. Bài này chúng ta học cách tương tác giữa các biến và hằng này, thông qua việc tìm hiểu về các Toán Tử. Trước khi vào làm quen với từng Toán Tử, chúng ta hãy nói về khái niệm Biểu Thức.

Java Bài 4: Biến Và Hằng Trong Java

Bài này chúng ta sẽ làm quen với khái niệm biến và hằng trong Java, và thực hành khai báo một số biến và hằng cơ bản, chúng ta cũng sẽ làm quen với các khai báo ĐÚNG và SAI đối với hai khái niệm mới này.

Android Bài 8: Làm Quen Với Android Resource

Ở bài trước chúng ta cùng làm quen sơ qua cách thức tạo một giao diện cho Android rồi đúng không nào. Đến bài học hôm nay các bạn sẽ chưa cần phải tạo một giao diện nào khác đâu, mà hãy cùng mình nhìn lại cách thức chúng ta sử dụng các “nguyên liệu” để tạo thành một giao diện hoàn chỉnh của bài hôm trước. “Nguyên liệu” mà mình muốn nhắc đến đó chính là khái niệm Resource.