YellowCode.Books

Lạm Bàn Về Tham Chiếu/Tham Trị Trong Java

Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và làm rõ ra thế nào là truyền tham số kiểu Tham chiếu, hay Tham trị, vào phương thức trong Java. Có thực sự như lời đồn rằng Java chỉ hỗ trợ việc truyền tham số kiểu Tham trị hay không, như Bài 18 mình có nhắc đến.
Thực ra cũng bởi có nhiều bạn liên hệ mong muốn mình làm rõ vấn đề này của Java, nên nhân đây mình viết ra luôn. Vâng, mình cũng nhận thấy rằng kiến thức này khá là quan trọng, nó không những nói rõ hơn về việc truyền tham số kiểu Tham chiếu và Tham trị là gì, mà nó còn giúp chúng ta mở rộng hơn trong việc nhìn nhận một biến được tổ chức và quản lý trong Java như thế nào. Và mình cũng muốn nói thêm một ý rằng, cái chủ đề về Tham chiếu/Tham trị này là một chủ đề thắc mắc của không riêng bạn đâu, nó như trở thành một cuộc tranh luận sôi nổi trên các diễn đàn, một lát sau vào bài viết bạn sẽ thấy tại sao nó lại gây nên sự tranh luận này, nếu bạn chưa tin lắm, hãy thử Google với từ khóa “Is Java pass-by-reference or pass-by-value” sẽ thấy.

Tổng Hợp Các Phương Thức Của Thread

Bài viết này ra đời trong bối cảnh có rất nhiều bạn quan tâm đến các bài viết về Thread và đồng bộ hóa của mình, bắt đầu từ Bài 41.
Nếu các bạn có theo dõi các bài viết này, sẽ thấy mình đã bỏ hẳn một bài viết giúp tổng hợp các phương thức hữu ích của Thread. Thật ra nếu bỏ qua việc tìm hiểu các phương thức này, cũng không gây khó khăn cho việc chúng ta đi nhanh qua các bài học sau. Nhưng như vậy thì thật là tiếc vì bản thân Thread có nhiều phương thức khá hay, nếu lúc nào đó bỗng nhiên bạn cần đến, thì việc tìm hiểu thêm về chúng cũng mất kha khá thời gian.

Doc Comment Và Javadoc Trong Java

Trước khi đi sâu vào tìm hiểu chủ đề và nội dung cụ thể của bài hôm nay. Mình xin trình bày trước rằng bài viết này là một mở rộng hơn cho Bài 6: Ép Kiểu & Comment Source Code.
Ở bài số 6, mình có trình bày với các bạn các cách thức để comment vào source code, giúp cho các dòng code trở nên rõ nghĩa hơn. Và khi đó mình cũng hứa với các bạn rằng kiểu comment để tạo document cho source code sẽ được mình nói rõ hơn ở một bài viết khác. Cũng có không ít bạn đã đòi nợ mình, vâng vậy thì hôm nay mình sẽ trả món nợ này.