YellowCode.Books

Modern Android Architectures – MVC/MVP/MVVM – Phần 3: Kiến Trúc MVP

Như vậy với 2 phần về xây dựng Kiến trúc trong Android mà mình đã trình bày, bạn đã phần nào hiểu được sự khác nhau giữa các Kiến trúc sơ khởi, đó là Kiến trúc ban đầu theo kinh nghiệm cá nhân, và MVC. Đồng thời hiểu được tại sao chúng ta phải nghiên cứu và áp dụng các Kiến trúc này vào việc xây dựng project của cá nhân chúng ta hoặc của cả team rồi đúng không nào.
Do đó, bước sang phần 3 hôm nay, mình không nhắc lại mục đích của việc tìm hiểu và áp dụng các Kiến trúc này nữa, mà dành thời gian để so sánh sự khác biệt của hai Kiến trúc được nêu tên mà chúng ta biết được: MVC và MVP. Từ đó có một cái nhìn rộng hơn về các Kiến trúc này, giúp bạn tiếp cận nhanh hơn đến các cấu trúc mới mẻ hơn mà chúng ta sẽ đề cập đến ở các phần sau.

Modern Android Architectures – MVC/MVP/MVVM – Phần 1: Giới Thiệu Các Mô Hình Kiến Trúc

Thực sự thì rất lâu rồi mình không viết bài nào mới cả. Điều này làm mình rất áy náy và ngứa ngáy. Mình sợ để lâu nữa sẽ không ai thèm ngó ngàng gì đến blog của mình nữa. Đùa thôi chứ mình biết nhiều bạn vẫn thường vào xem có bài viết mới chưa.
Do đó ngay khi quyết định quay lại và duy trì lượng bài viết mà mình đã giữ nhịp trong suốt mấy năm qua, mình muốn nói ngay đến chủ đề mà nhiều bạn cũng đã đặt câu hỏi từ lâu, đó là chủ đề về Modern Android Architectures. Chính là nói về các kiến trúc theo các khuôn mẫu (pattern) MVC, MVP hay MVVM.
Với Phần 1 hôm nay mình sẽ nói sơ qua về tổng quan các khuôn mẫu kiến trúc này, chúng là gì và tại sao chúng ta lại cần một khuôn mẫu như thế này. Và chúng ta sẽ cùng xây dựng một ứng dụng nhỏ không phải là bất kỳ khuôn mẫu nào trong số cái mình đã kể ra trên đây, để có thể so sánh với khuôn mẫu ở các bài viết sau đó mà.